Nordiska juristmötet
Nordiska juristmötet
Stipendier

Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena delar ut stipendier för yngre juristers kostnader för deltagande vid juristmötena. Syftet med stipendierna är att yngre jurister ska uppmuntras att delta vid juristmötena. 

Styrelsen har skickat brev till några domstolar, myndigheter och juridiska institutioner och efterfrågat förslag på stipendiater för ett antal stipendier till yngre jurister för deltagande i det 41:a nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-25 augusti 2017.

Med yngre jurister avses i detta sammanhang personer som är födda 1982 eller senare. Stipendiernas storlek har preliminärt bestämts till 7 000 kr vilket innefattar anmälningsavgiften för tidig anmälan (t.o.m. 30 april 2017) och 5 000 kr för resa och logi.

I breven har angetts att förslagen bör vara styrelsens sekreterare Kerstin Bynander till handa senast den 3 april 2017 och att vissa upplysningar bör lämnas om den som föreslås: namn, födelseår, titel, myndighet eller institution samt arbets-, bostads- och e-postadress.

För de yngre jurister vars arbetsgivare inte har fått ett brev om stipendier finns eventuellt en möjlighet att kunna tilldelas ett stipendium. Kontakta styrelsens sekreterare Kerstin Bynander för mer information i dessa fall.

Besked om stipendietilldelningen kommer att lämnas i mitten av april.