Nordiska juristmötet
Nordiska juristmötet
Välkommen
till Nordiska juristmötets svenska hemsida
 

 

Det 41:a nordiska juristmötet äger rum i Helsingfors den 24 och 25 augusti 2017

Mer information om mötet finns på
http://www.confedent.fi/njm2017/